WYCENA WDROŻENIA / wdrożenia zdalne

Zdalnie przez Internet

Urządzenia STORMSHIELD UTM posiadają możliwość konfiguracji w sposób zdalny (tzn. posiadają odpowiednie zabezpieczenia połączeń do urządzenia w celach administracyjnych zarówno z sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych). Na początku konieczne jest przygotowanie urządzenia do przyjmowania połączeń w celach administracyjnych, udostępniam plik konfiguracyjny i instrukcję w jaki sposób go zaimplementować. Udostępniony plik konfiguracyjny zawiera już większość funkcjonalności skonfigurowanych w oparciu o dane przekazane przez formularz wdrożenia. Nie mniej jednak po imporcie konfiguracji do docelowego urządzenia konieczne jest jej dostrojenie (dotyczy w szczególności IPS i SSL Proxy). Godziny pracy zdalnej są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD, nie mniej jednak standardowo praca odbywa się w godzinach 9.00-16.00. Wdrożenie trwa, z reguły jeden dzień. Wskazane jest (nie jest to jednak warunek konieczny) aby był możliwy dostęp do komputera w sieci lokalnej klienta celem wykonywania testów konfiguracji.

Moje wdrożenie zdalne to pełna konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności a nie tak jak w większości konkurencyjnych ofert jedynie podstawowe ustawienia konfiguracyjne.

wdrozenie_zdalne

Formularze wdrożenia zdalnego   zapoznaj się  również:   Usługa zdalnej administracji

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Real-Time Monitor) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHILD-dzie
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY SSL, PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja serwera SSL VPN
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji
 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje w których UTM nie działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu wdrożenia masz prawo poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest poprzez portal http://pomoc.stormshield.edu.pl  (przez 90 dni od dnia zakończenia wdrożenia), mailowo oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).
Warunki gwarancji.

Konfiguracja startowa pozwala na zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia UTM.

ZOBACZ TEŻ

Najnowszy firmware SNS: 3.7.1 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv2: 2.12.2 (Release Note)