WYCENA WDROŻENIA

Zdalnie przez Internet

Urządzenia STORMSHIELD UTM posiadają możliwość pełnej konfiguracji w sposób zdalny (tzn. posiadają odpowiednie zabezpieczenia połączeń do urządzenia w celach administracyjnych zarówno z sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych oraz dostęp po SSH/HTTPS). Na początku konieczne jest przygotowanie urządzenia do przyjmowania połączeń w celach administracyjnych, udostępniam plik konfiguracyjny i instrukcję w jaki sposób go zaimplementować. Udostępniony plik konfiguracyjny zawiera już większość funkcjonalności skonfigurowanych w oparciu o dane przekazane przez formularz wdrożenia. Nie mniej jednak po imporcie konfiguracji do docelowego urządzenia konieczne jest jej dostrojenie (dotyczy w szczególności IPS i SSL Proxy). Godziny pracy zdalnej są dostosowane do specyfiki firmy na terenie której zainstalowane jest urządzenie STORMSHIELD. Wdrożenie trwa, z reguły dwa  dni. Wskazane jest (nie jest to jednak warunek konieczny) aby był możliwy dostęp do komputera w sieci lokalnej klienta celem wykonywania testów konfiguracji.

Moje wdrożenie zdalne to pełna konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności a nie tak jak w większości konkurencyjnych ofert jedynie podstawowe ustawienia konfiguracyjne. Dodatkowo opcja PREMIUM zawiera dostosowanie ustawień urządzenia do specyfiki ruchu sieciowego klienta (strojenie IPS/HTTPS PROXY).

wdrozenie_zdalne

Formularze wdrożenia zdalnego   zapoznaj się  również:   Usługa zdalnej administracji

Przedstawiony zakres wdrożenia na charakter orientacyjny, jeżeli potrzebna jest inna nie wymieniona funkcjonalność, zapytaj czy taka konfiguracja będzie możliwa.

 

Zakres wdrożenia
 • szczegółowe omówienie polityki bezpieczeństwa stosowanej w przedsiębiorstwie oraz topologii sieci w kontekście możliwości urządzenia STORMSHIELD UTM – jest to jeden z kluczowych etapów wdrożenia na którym inżynier wdrożeniowy konsultuje z administratorami sieci zakres przyszłego wdrożenia, zastosowanych technik i funkcjonalności
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego/monitorujacego (Real-Time Monitor) – w zależności od wersji firmware i modelu urządzenia UTM
 • aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
 • konfiguracja ustawień systemowych – czas, nazwa, automatyczne aktualizacje, itp.
 • konfiguracja interfesów fizycznych i VLAN
 • tworzenie obiektów zgodnych z topologią sieci klienta jak i wykorzystywanych usług
 • konfiguracja routingu w tym również w sytuacji gdy klient posiada łącza od kilku dostawców internetowych koniguracja load balancingu
 • konfiguracja serwera DHCP (w tym rezerwacji hostów) – w przypadku gdy klient będzie korzystał z serwera DHCP w STORMSHILD-dzie
 • konfiguracja DNS, DNS PROXY, NTP
 • konfiguracja reguł zapory sieciowej
 • konfiguracja translacji NAT (PAT, FORWARDING, BI-MAP (DMZ))
 • konfiguracja PROXY HTTP, PROXY SMTP, PROXY POP3, PROXY FTP
 • konfiguracja filtra URL
 • konfiguracja logowania do SVC (uruchomienie maszyny z SVC leży po stronie klienta)
 • konfiguracja SSL VPN
 • konfiguracja serwera IPSec VPN zapewniająca zdalny bezpieczny dostęp do zasobów instytucji dla administratora w oparciu o certyfikaty
 • konfiguracja połączeń SITE-TO-SITE IPSEC VPN
 • testowanie wdrożonej konfiguracji
 • strojenie IPS / HTTPS PROXY
 • zabezpieczenie konfiguracji: kopia zapasowa konfiguracji, wyrównanie partycji
 

Gwarancja na konfigurację: 90 dni.

Nie zostaniesz sam ze swoimi problemami

Nasza współpraca nie kończy się z chwilą wystawienia faktury. Przez 90 dni usługa jest objęta gwarancją, oznacza to, że gdy pojawią się sytuacje w których UTM nie działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu wdrożenia masz prawo poprosić o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu.

Wsparcie udzielane jest poprzez portal http://pomoc.stormshield.edu.pl  (przez 90 dni od dnia zakończenia wdrożenia), mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio na urządzeniu (zdalne połączenie).
Warunki gwarancji.

Konfiguracja startowa pozwala na zdalne podłączenie do wdrażanego urządzenia UTM.

ZOBACZ TEŻ

Najnowszy firmware SNS: 3.7.1 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv2: 2.12.2 (Release Note)