FILTR URL - NETASQ UTM
0

Przeglądanie witryny WWW zostało zablokowane na zaporze sieciowej

Użytkownik: $user
Witryna: $host
Nazwa filtru: $rule
URL: $url

Dostęp do witryny internetowej został zablokowany zgodnie z polityka bezpieczenstwa systemow IT w SerwiTECH. Jeżeli uważasz, że niniejsza strona powinna być dostępna, zgłoś jej adres administratorowi IT podając uzasadnienie.

Blocked URL
Blocked URL
Blokowany URL
Viewing Web site was blocked on firewall

User: $user
Website: $host
Filter name: $rule
URL: $url

Access to the website has been blocked in accordance with the security policy of the IT systems in SerwiTECH. If you think this page should be available, report the address of the IT administrator of the reasons.
Viewing Web site was blocked on firewall

User: $user
Website: $host
Filter name: $rule
URL: $url

Access to the website has been blocked in accordance with the security policy of the IT systems in SerwiTECH. If you think this page should be available, report the address of the IT administrator of the reasons.
Przeglądanie witryny WWW zostało zablokowane na zaporze sieciowej

Użytkownik: $user
Witryna: $host
Nazwa filtru: $rule
URL: $url

Dostęp do witryny internetowej został zablokowany zgodnie z polityka bezpieczenstwa systemow IT w SerwiTECH. Jeżeli uważasz, że niniejsza strona powinna być dostępna, zgłoś jej adres administratorowi IT podając uzasadnienie.
report the address of the IT administrator of the reasons.
report the address of the IT administrator of the reasons.
zgłoś jej adres administratorowi IT podając uzasadnienie.