Internet - warunki użytkowania

Pobieranie oprogramowania lub prac chronionych prawem autorskim

Za każde pobieranie oprogramowania lub prac chronionych prawem autorskim przez Użytkownika bez uprzedniej zgody prawowitych właścicieli ponosi odpowiedzialności <Moja firma> i jako takie jest zabronione. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z systemu informatycznego wszelkich programów i innych treści naruszających prawa własności intelektualnej, które zostały wprowadzone do systemu.

Odwiedzanie nielegalnych stron internetowych

Odwiedzanie i pobieranie treści ze stron pornograficznych, pedofilskich, rasistowskich lub zawierających treści ksenofobiczne lub też innych stron zawierające treści uznawane powszechnie za nieprzyzwoite, niemoralne, obraźliwe może być karalne. Taka aktywność jest surowo zabroniona.

Przeglądając internet dla celów osobistych

Użytkownicy mogą odwiedzić strony internetowe dla osobistego użytku do tego stopnia, że ​​takie działanie jest wyjątkowe i ograniczone, nie utrudnia dostępu do celów profesjonalnych i nie wpływa w żaden sposób na wydajność i sposób, w jaki użytkownik wykonuje swoje zadania profesjonalne.

Zabronione jest pobieranie plików multimedialnych lub innych formatów kompresji, które nie odpowiadają profesjonalnego zapotrzebowaniu i mogą zakłócić prawidłowe działanie systemu informatycznego ze względu na zatory, które powodują takie pliki poprzez pobranie.

Korzystanie z peer-to-peer jest zabronione z powodów związanych z bezpieczeństwem lub przeciążaniem sieci.

Udział w forach internetowych

Konsekwencje i odpowiedzialność użytkownika za uczestnictwo w dyskusjach na forach internetowych może ponieść <Moja firma>. Użytkownik musi uzyskać uprzednią zgodę wewnętrzną w celu wyrażenia swoich poglądów w imieniu <Moja firma> i musi skontaktować się z Zarządem <Moja firma> przed wyrażeniem tych poglądów lub opinii. Użytkownik jest również zobowiązane do przestrzegania zasad poufności odnoszących się do działalności <Moja firma> oraz zobowiązuje się, w zakresie jego udziału w forum internetowym, do powstrzymania się od:

Kontrola użytkowania sieci

Administrator z wykorzystaniem urządzeń struktury informatycznej kontroluje i ogranicza dostęp do niektórych serwisów i usług internetowych. W szczególności kontroli podlega ruch szyfrowany https. Użytkownik musi mieć świadomość, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ochronę swojej prywatności oraz danych osobowych przesyłanych przez sieć informatyczną.

SSL PROXY

Kontrola ruchu https wymaga deszyfracji transmisji zaszyfrowanej na urządzeniach struktury informatycznej znajdujących się pomiędzy użytkownikiem a serwerem. W celu zapewnienia bezproblemowego przegladania stron szyfrowanych (https) użytkownik powinien pobrać i zainstalować odpowiedni certyfikat.

Certyfikat można pobrać poprzez link: https://xx.xx.xx.xx/auth/proxyauthority.crt a następnie zainstalować w kontenerze Głównych zaufanych urzędów certyfikacji (dla przeglądarek IE, Safari, Chrome) lub indywidualnie w przeglądarce (Firefox).