Moje dotychczasowe wdrożenia i/lub szkolenia

Na mapce zostały zaznaczone miejscowości w których dokonywałem wdrożeń i/lub szkoleń dotyczących rozwiązania NETASQ/STORMSHIELD.

Gwazdką są zaznaczone miejscowości w których pracowałem w więcej niż jednej firmie.

Najnowszy firmware SNS: 3.8.1 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv2: 2.13 (Release Note)