SmartAdmin / podstawowe szkolenie techniczne NETASQ

  • Poznaj swój NETASQ UTM

    Poznaj swój NETASQ UTM


    Szkolenie techniczne dla każdego administratora urządzenia NETASQ UTM.

S

zkolenie oparte jest o program 3 dniowego szkolenia producenckiego NETASQ Administrator UTM v9. Ponieważ szkolenie SmartAdmin nie jest szkoleniem autoryzowanym mieliśmy możliwość dokonać pewnych modyfikacji w programie względem oryginalnego programu szkolenia. Usunęliśmy z programu szkolenia zagadnienia związane z zagadnieniami marketingowymi oraz wydłużyliśmy dzienną liczbę godzin. Dodatkowo wprowadzone delikatne korekty w samym programie co w rezultacie pozwoliło na skrócenie całego szkolenia do dwóch dni.

Szkolenie SmartAdmin skierowane jest do administratorów którzy po raz pierwszy spotykają się z rozwiązaniami NETASQ. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie kwestie związane z wdrożeniem urządzenia w firmie klienta. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wykładowca omawia poszczególne funkcjonalności urządzenia z zaraz potem zadaje ćwiczenie do wykonania przez szkolonych administratorów.

Szkolenie kończy się egzaminem (egzamin przeprowadzany jest w formie testów na platformie testowej http://egzamin.netasq-utm.pl).

Najnowszy firmware SNS: 3.8.1 (Release Note)
Najnowszy firmware SNSv2: 2.13 (Release Note)